Fotoverslag “Raise your voice for refugees

Verzet begint niet met grote woorden maar met kleine daden.

Ons Gents verzet tegen een inhumaan migratiebeleid begon met een volksvergadering van 80 verontwaardigde burgers in maart 2020. Aanleiding: na het openzetten van de Turkse grens, zaten duizenden mensen vast in een stuk niemandsland tussen de Turkse en Griekse grens. Pogingen om Europa binnen te komen werden niet zelden beantwoord met geweld en vernederende acties door de Griekse autoriteiten. Met z’n tachtigen brainstormden we over hoe we als burgers konden bijdragen aan een oplossing voor deze crisis. En toen kwam de lockdown… Het nieuws werd gedomineerd door COVID-19 en de aandacht voor wat daar aan de gang was ebde weg.

Niet bij ons. De actie was het startschot voor wat in de weken daarna #GentZonderGrenzen zou worden. Het was ons zacht geritsel in de tuin, dat met jouw hulp kan aanzwellen tot een storm. Wij staken de lucifer aan, en willen nu uitgroeien tot een burgerbeweging die de vlam laat aanwakkeren tot een vuurzee. Een burgerbeweging die ijvert voor een asiel- en migratiebeleid waar menselijke waardigheid, mensenrechten en solidariteit centraal staan. Doe jij ook mee?

Met dank aan Geertje Franssen voor de foto’s.

%d bloggers liken dit: