Open Brief – Farsi

Copyright: Tessa Kraan

پناهجویانی را که در جزایر یونان به سر می برند، به شهر گنت بیاورید و به آنان پناه بدهید

05-05-2020

شورای محترم شهر گنت،

تاکنون بیش از ۴۲۰۰۰ پناهجو در بدترین شرایط  زیستی و انسانی در پشت مرزهای بسته اروپا در ۵ جزیره یونان به سر میبرند. این تعداد بیش از شش برابر پذیرش پناهجویان در این جزایر است. به خاطر شیوع ویروس کرونا در جزیره لسبوس مشکل عظیمی به دیگر مشکلات این پناهجویان اضافه شده است و این فاجعه بزرگیست برای پناهجویانی که در این پنج جزیره به سر می برند. به همین دلیل باید همین حالا دست به کار شد و دست یاری به آنان داد.

شهر گنت، معروف به یک شهر مهمان نواز و صمیمی است که نه چشمان خود و نه مرزهای خود را بر روی کسانی که نیاز به کمک و یاری دارند، می بندد.  ما خیلی خوشحالیم که شهر گنت، به حقوق انسانی احترام می گذارد. این شهر نیز همیشه آماده همبستگی با آنهایی است که در سختی به سر میبرند و به دلایل مختلف از کشور و سرزمین خود رانده  و فراری شده اند. شهر گنت نیز از جمله ۱۰۰ شهر  اروپایی است که در یک نامه از هیأت مدیره مؤسسه های مختلف اروپا درخواست همبستگی و کمک به پناهجویانی را کرده است که در ۵ جزیره یونان  در شرایط غیر انسانی گیر افتاده اند.  این نامه به ۵۵۰۰ کودک بی سرپرست اشاره نموده است و همچنین اعلام آمادگی کرده است که به آنان پناه بدهد.  برای همین، ما از شهر گنت میخواهیم که به تعهد خود عمل کند.

این اعلامیه قدم مهمی برای همبستگی بین المللی است. اما ما، عده ای از شهروندان گنت از مسئولان شهر خود می خواهیم  کمک خود را فقط محدود به کودکان بی سرپرست نکند و به همه پناهجویان پناه بدهند چون هر پناهجویی حق زندگی انسانی و نیاز به درمان و امنیت دارد. 

فرض کنیم که هر ۱۰۰   شهری که اعلام آمادگی برای همبستگی  با پناهجویان در ۵ جزیره یونان را کرده اند حدود ۳۰۰ نفر از پناهجویان را بپذیرند، با این کار جلوی یک فاجعه بزرگ در این جزایر را می گیرند. آن وقت است که در آینه می توانیم نگاه کنیم و بگوییم که ما قادر بودیم که اول به حقوق اولیه بشری اولویت بدهیم و از منافع شخصی خود بگذریم. 

کشورهای اروپایی مدتی پیش متعهد شده بودند که به پناهجویان در کشورهای مختلف اروپا پناه بدهند. اما بالعکس مرزهای خود را بستند و سبب شدند پشت مرزهای بسته شان، پناهجویان در بدترین شرایط زندگی به سر ببرند. از آنجا که کشور بلژیک هیچگونه قدمی در این زمینه برنمی دارد تا به تعهد خود عمل کند، خیلی مهم است که شهر گنت مستقلانه دست به کار شود و این پناهجویان رنج کشیده را که در خطر جانی هستند به شهر خود دعوت کند و به آنان پناه، امنیت و کمک پزشکی بدهد. به نظر ما شهر گنت میتواند در انجام این وظیفه انسانی الگوی خوبی باشد.

انسانی عمل کردن چه دربحران کرونا و چه خارج از آن، وظیفه انسانی همه انسانهاست. ترس و وحشت از کرونا نباید موجب آن شود که ما به وظیفه انسانی خود عمل نکنیم و باعث شویم که پشت درهای بسته شهر و کشور هایمان انسانهای محتاج جان دهند و یا در شرایط غیر انسانی زندگی کنند. برعکس با شیوع ویروس کرونا ما باید سریعا دست به کار شویم و به هر که نیازمند و آسیب پذیر است کمک کنیم. چنانچه این کار را نکنیم امکان آن که پس از فاجعه انسانی، شیوع مجددی صورت گیرد و زندگی خودمان را نیز به خطر بیندازد زیاد است. 

شهر گنت می تواند برای  دیگران د الگوی خوبی باشد و دست پیش بگیرد و  به عده ای از پناهجویان در شهر گنت پناه بدهد و به این شکل به وظیفه انسانی خود عمل کند.

با سلامی صمیمانه

شهروندان مضطرب  گنت

Lucie Blondé – Saar Depuydt – Jeroen Robbe – Ilona Terkessidis – Frederik Van Driessche – Klaartje Van Kerckem

Ambassadors:

Bilal Abbas – coördinator Masala
Charlotte Adigéry – zangeres
Malek Al Mohamed – 33 jaar, uit Syrië
Hatem Al Obaidi – vrijwilliger vzw Een Hart voor Vluchtelingen, man uit Irak
Haider Al Timimi – Artistiek directeur Theater Antigone en Kloppend Hert
Obaida Alhameed – vrijwilliger vzw Een Hart voor Vluchtelingen, Syriër
Abdalkarim Alshwikh – 21 jaar, uit Syrië
Fatma Arikoglu
Delfine Bafort
Nic Balthazar – filmmaker, televisiepresentator en activist
Baharak Bashar – activiste, initiatiefnemer en voorzitter Plasactie vzw
Luce Beeckmans – postdoctoraal onderzoeker FWO UGent
Chokri Ben Chikha – regisseur, acteur, docent en artistiek onderzoeker KASK
Ben Benaouisse – kunstenaar
Khalid Benhaddou – directeur CIRRA/Voorzitter Platform Vlaamse Imams
Lieve Blancquaert – fotograaf
Stefan Bläske – dramaturg NTGent
Alain Bloch – ere-raadsheer bij het Hof van Cassatie
Koen Boesman – theatermaker
Koen Bogaert – prof. Conflict- en Ontwikkelingsstudies UGent
Bas Bogaerts – fotograaf De Morgen/Knack
Anthony Bosschem – Zwijgen Is Geen Optie
Peter en Jessica Brosens -Woodworth – filmmakers
Herman Brusselmans
Christophe Busch – criminoloog
Ismail Cantürk – straathoekwerker Rabot
Julie Carlier – postdoctoraal medewerker UGent
Luanda Casella – theatermaker, docent
Marc Cosyns – arts
Nathalie De Boelpaep – zakelijk leider NTGent
Ludo De Brabander – Vrede vzw
Mattias De Craene – saxofonist Nordmann
Tina De Gendt – historica & auteur
Carl De Keyzer – fotograaf
Fredo De Smet – auteur, curator
Fatih De Vos – jeugdwerker, rapper
Dr. Pascal Debruyne – Onderzoeker Odisee Hogeschool 
Gerda Dendooven – auteur/illustrator
Gita Deneckere – decaan Faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent
Katrien Desmet – FMV Gent
Ignaas Devisch – professor Medische filosofie en ethiek, UGent
Franky Devos – algemeen coördinator Kunstencentrum VOORUIT
Filip Devriendt – syndicalist
Frederik Dezutter – directeur Vermeylenfonds
Benoit Dhondt – Antigone Advocaten
Andy Dushime – actrice, zangeres
Anima Eliano – Burgerplatform voor overnachtingen
Maarten Flamand – muzikant, Elefant – Antler King
Karen François – hoogleraar filosofie VUB
Geertje Franssen – burger
Froze – artiest
Gent Must Act
Hart Boven Hard
Steven Heene – dramaturg NTGent
Henri Heimans – magistraat op rust
Brigitte Herremans – onderzoeker mensenrechtencentrum UGent
Evelyne Huughe – voorzitter vzw Een hart voor vluchtelingen
Mark Jeanty – Bij’ De Vieze Gasten
Fatih Kat – zaalvoetbalcoach
Joram Kunde Boumkwo – muzikant en jeugdwerker
Patrick Legein – vzw Humain
Johan Leysen – acteur
Joris Luyckx
Esther Lybeert – muzikante
Ico Maly – associate prof. Tilburg University
Miriam Mitu – activiste
Jef Neve – componist
An Oost – producer Cassette for Timescapes, (ex)topmodel
Wim Opbrouck – acteur, muzikant, televisiemaker
Bert Ostyn – Absynthe Minded
Paul Pataer – eresenator, medebestuurder Vluchtelingenwerk Vlaanderen, voorzitter Vlaams Huurdersplatform
Lies Pauwels – regisseur, actrice
Luk Perceval – regisseur
Dries Phlypo – filmproducent, A Private View
Marijke Pinoy – actrice, Een Hart Voor Vluchtelingen vzw
Rik Pinxten – hoogleraar Antropologie, UGent
Alain Platel – choreograaf, Les Ballets C de la B
Bieke Purnelle – freelance-schrijver, co-directeur RoSa vzw
Milo Rau – regisseur, artistiek leider NTGent
Elena Reynaert – producer Quilombo
Gabriel Rios – muzikant
Barbara Sarafian – actrice
Gaea Schoeters – auteur
Simon Segers – Drummer (De Beren Gieren e.a.)
Peter Seynaeve – acteur, regisseur
Frederik Sioen – muzikant
Jonas Slaats
Lara Staal – curator, onderzoeker
Paul Storme
Lucas Tavernier – acteur
Chris Thys – actrice
Ben Van Alboom – cultuurjournalist
Bart Van Aken – Boekhandel Paard van Troje
Jean Paul Van Bendegem – emeritus hoogleraar filosofie VUB
Agnes Van Camp – Kwasa Kwasa
Philippe van Cauteren – directeur SMAK
Gertrudis Van de Vijver – hoogleraar Filosofie en Morele wetenschappen, UGent
Mgr. Luc Van Looy
Oscar Van Rompay – acteur, docent
Sophie Vanden Broeck – internationale verkoop NTGent
Charlotte Vanden Eynde – choreografe, actrice
Robrecht Vanden Thoren – acteur
Robin Vandevoordt – professor in migratiestudies, UGent
Charlotte Vandycke – Gentenaar
Brent Vanneste – STAKE, Raveyards, Brennt
Christophe Verbruggen – Professor Geschiedenis, UGent
Peter Verhelst – schrijver, dichter
Sarah Verhofstadt – Europe Must Act, vzw Humain
Sigrid Vertommen – FWO onderzoeker Conflict- en Ontwikkelingsstudies UGent
Ammar Walid – Syrische jonge man, 22 jaar
Miet Warlop – performancekunstenaar
Dominique Willaert – artistiek directeur Victoria Deluxe vzw
Noëmi Willemen
Karim Zahidi – Voorzitter Masereelfonds

%d bloggers liken dit: