До Обшински съвет Гент

Доведете 300 бежанци от гръцките острови в Гент и им дайте подслон.

След като Европа затвори своите граници, повече от 42 000 бежанци живеят в тежки нехуманни условия в Егейските острови на Гърция. Капацитета на убежището е надминато шест пъти. Поради избухването на COVID-19 на остров Лесбос, гигантско медицинско-хуманитарно бедствие се превръща в истинска заплаха. Ние не можем повече да седим безучастно и да не правим нищо за тази неправда, за това подканваме нашия град да предприеме действия. 

Гент е град, който не затваря своите граници или очи за нехуманни бедствия. Той е подкрепящ град на солидарност, град, който посреща другите с отворени ръце и цени човешките права; включително права на хора, който търсят подслон. Затова ние сме удовлетворени с писмото от Европейските градове – председателските градове на Европейските институции- „да подпомогнат на 5500 деца без родители, които са държани в рисковани условия“. В това писмо, Гент заявява своята готовност „да им предложи подслон, сигурност, медицинска помощ и подкрепа“. Това е много мощен сигнал. Затова молим нашия град да отговори на тази молба. 

Приемането на декларацията е важна стъпка в трансграничната солидарност. Въпреки това, защо да ограничаваме себе си до група непълнолетни без родители? Няма ли всеки човек еднакво право на подслон, безопасност, медицинска помощ и подкрепа? Не е ли това универсално право? Чрез сътрудничеството с други градове, етнически важно е да се вземе следващата стъпка и като Градове на Солидарност да не подведем никого!

Като град на солидарност, нека заедно с други градове да подсигурим дом за хора, които търсят убежище и са в капан в ничията земя на Гръцките острови. По- точно изчислено: ако изпратим Airbus 330, може да спасим 300 човека. Ако 100 Европейски града последват примера на Гент, тази хуманитарна криза ще бъде предотвратена. По този начин, може да продължим да се гледаме в огледалото с увереността, че човешките права имат предимство пред собствения интерес.

На Европейско ниво, предразпределението между Държавите- членки беше обещано, но не беше спазено. Противоречиво, развитието на  Крепост Европа всъщност създаде хуманитарна криза, която ние като граждани не приемаме. Белгийското правителство също така наблюдава пасивно как хората, които търсят подслон, са принудени да оцелеят във все по- нечовешки условия. Затова зависи от градовете да очертаят тяхната решителност и визия за бъдещето. Град, солидарен и отдаден, като Гент, е в идеално положение да поеме пионерска роля в това начинание. 

Зачитането на човешкото достойнство също трябва да бъде отстоявано по време на пандемия . Оправданият страх от вирус като COVID-19, не трябва да бъде бариера, която да позволява на хора да загиват пред нашите външни порти – нито пред портите на средновековен град или пред тези на нашата съвременна Крепост Европа. Напълно обратно – трябва да бъде причина да се вземат спешни действия, за да се предотвратят дори по- лоши страдания и нова инфекциозна вълна!

Общинският съвет на Гент може да изиграе една вдъхновяваща и даваща надежда роля, чрез подслоняване на група бежанци в нашия град. Нашият град може да се справи с това, ако неговите политици са склонни да намерят решения и да работят заедно.. Защото хората на Гент се грижат за блогополучието на другите, няма значение от къде идват. Ние никога няма да се предадем,когато става въпрос за ценности като солидарност, топлота и хуманност.

С уважение,

Gent Zonder Grenzen и неговите посланици инициатори

инициаторите: 

Lucie Blondé – Saar Depuydt – Jeroen Robbe – Ilona Terkessidis – Frederik Van Driessche – Klaartje Van Kerckem

посланици:

Bilal Abbas – coördinator Masala
Charlotte Adigéry – zangeres
Malek Al Mohamed – 33 jaar, uit Syrië
Hatem Al Obaidi – vrijwilliger vzw Een Hart voor Vluchtelingen, man uit Irak
Haider Al Timimi – Artistiek directeur Theater Antigone en Kloppend Hert
Obaida Alhameed – vrijwilliger vzw Een Hart voor Vluchtelingen, Syriër
Abdalkarim Alshwikh – 21 jaar, uit Syrië
Fatma Arikoglu
Delfine Bafort
Nic Balthazar – filmmaker, televisiepresentator en activist
Baharak Bashar – activiste, initiatiefnemer en voorzitter Plasactie vzw
Luce Beeckmans – postdoctoraal onderzoeker FWO UGent
Chokri Ben Chikha – regisseur, acteur, docent en artistiek onderzoeker KASK
Ben Benaouisse – kunstenaar
Khalid Benhaddou – directeur CIRRA/Voorzitter Platform Vlaamse Imams
Lieve Blancquaert – fotograaf
Stefan Bläske – dramaturg NTGent
Alain Bloch – ere-raadsheer bij het Hof van Cassatie
Koen Boesman – theatermaker
Koen Bogaert – prof. Conflict- en Ontwikkelingsstudies UGent
Bas Bogaerts – fotograaf De Morgen/Knack
Anthony Bosschem – Zwijgen Is Geen Optie
Peter en Jessica Brosens -Woodworth – filmmakers
Herman Brusselmans
Christophe Busch – criminoloog
Ismail Cantürk – straathoekwerker Rabot
Julie Carlier – postdoctoraal medewerker UGent
Luanda Casella – theatermaker, docent
Marc Cosyns – arts
Nathalie De Boelpaep – zakelijk leider NTGent
Ludo De Brabander – Vrede vzw
Mattias De Craene – saxofonist Nordmann
Tina De Gendt – historica & auteur
Carl De Keyzer – fotograaf
Fredo De Smet – auteur, curator
Fatih De Vos – jeugdwerker, rapper
Dr. Pascal Debruyne – Onderzoeker Odisee Hogeschool 
Gerda Dendooven – auteur/illustrator
Gita Deneckere – decaan Faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent
Katrien Desmet – FMV Gent
Ignaas Devisch – professor Medische filosofie en ethiek, UGent
Franky Devos – algemeen coördinator Kunstencentrum VOORUIT
Filip Devriendt – syndicalist
Frederik Dezutter – directeur Vermeylenfonds
Benoit Dhondt – Antigone Advocaten
Andy Dushime – actrice, zangeres
Anima Eliano – Burgerplatform voor overnachtingen
Maarten Flamand – muzikant, Elefant – Antler King
Karen François – hoogleraar filosofie VUB
Geertje Franssen – burger
Froze – artiest
Gent Must Act
Hart Boven Hard
Steven Heene – dramaturg NTGent
Henri Heimans – magistraat op rust
Brigitte Herremans – onderzoeker mensenrechtencentrum UGent
Evelyne Huughe – voorzitter vzw Een hart voor vluchtelingen
Mark Jeanty – Bij’ De Vieze Gasten
Fatih Kat – zaalvoetbalcoach
Joram Kunde Boumkwo – muzikant en jeugdwerker
Patrick Legein – vzw Humain
Johan Leysen – acteur
Joris Luyckx
Esther Lybeert – muzikante
Ico Maly – associate prof. Tilburg University
Miriam Mitu – activiste
Jef Neve – componist
An Oost – producer Cassette for Timescapes, (ex)topmodel
Wim Opbrouck – acteur, muzikant, televisiemaker
Bert Ostyn – Absynthe Minded
Paul Pataer – eresenator, medebestuurder Vluchtelingenwerk Vlaanderen, voorzitter Vlaams Huurdersplatform
Lies Pauwels – regisseur, actrice
Luk Perceval – regisseur
Dries Phlypo – filmproducent, A Private View
Marijke Pinoy – actrice, Een Hart Voor Vluchtelingen vzw
Rik Pinxten – hoogleraar Antropologie, UGent
Alain Platel – choreograaf, Les Ballets C de la B
Bieke Purnelle – freelance-schrijver, co-directeur RoSa vzw
Milo Rau – regisseur, artistiek leider NTGent
Elena Reynaert – producer Quilombo
Gabriel Rios – muzikant
Barbara Sarafian – actrice
Gaea Schoeters – auteur
Simon Segers – Drummer (De Beren Gieren e.a.)
Peter Seynaeve – acteur, regisseur
Frederik Sioen – muzikant
Jonas Slaats
Lara Staal – curator, onderzoeker
Paul Storme
Lucas Tavernier – acteur
Chris Thys – actrice
Ben Van Alboom – cultuurjournalist
Bart Van Aken – Boekhandel Paard van Troje
Jean Paul Van Bendegem – emeritus hoogleraar filosofie VUB
Agnes Van Camp – Kwasa Kwasa
Philippe van Cauteren – directeur SMAK
Gertrudis Van de Vijver – hoogleraar Filosofie en Morele wetenschappen, UGent
Mgr. Luc Van Looy
Oscar Van Rompay – acteur, docent
Sophie Vanden Broeck – internationale verkoop NTGent
Charlotte Vanden Eynde – choreografe, actrice
Robrecht Vanden Thoren – acteur
Robin Vandevoordt – professor in migratiestudies, UGent
Charlotte Vandycke – Gentenaar
Brent Vanneste – STAKE, Raveyards, Brennt
Christophe Verbruggen – Professor Geschiedenis, UGent
Peter Verhelst – schrijver, dichter
Sarah Verhofstadt – Europe Must Act, vzw Humain
Sigrid Vertommen – FWO onderzoeker Conflict- en Ontwikkelingsstudies UGent
Ammar Walid – Syrische jonge man, 22 jaar
Miet Warlop – performancekunstenaar
Dominique Willaert – artistiek directeur Victoria Deluxe vzw
Noëmi Willemen
Karim Zahidi – Voorzitter Masereelfonds

%d bloggers liken dit: